Kantoren - workshops
Ontwikkelpad samen opbouwen

In kleine groepen werken circa 7 kantoren aan een toekomstbestendig, succesvol en wendbaar kantoor. De kantoren leren van elkaars positie, toekomstbeeld en aanpak.

Deelnemers in deze groepen zijn kantoren die echt een verschil willen maken, hun positie scherp in beeld willen krijgen, hun eigen unieke kantoor van de toekomst bepalen en het ontwikkelpad daarnaartoe invullen.

De groepen bestaan uit niet concurrerende kantoren van vergelijkbare omvang. Zij komen 2 tot 4 maal per jaar bijeen, mede gevoed door tussentijdse adviesbezoeken aan ieder.

Voortdurend zijn circa 5 groepen actief, verspreid over heel Nederland. Mail ons voor nadere en actuele informatie.

Naast de groepen blijken vooral de 1 op 1 adviesbezoeken het kantoor het best te verbeteren en vernieuwen. Met elk kantoor wordt een passend aantal 1 op 1 adviesbezoeken per jaar afgesproken. Dat kan 1 bezoek per jaar zijn, maar ook 4 of bijv. 10. Het moet passen.

Tonwillems Serie Large