ADVIES
TOEKOMSTBESTENDIG KANTOOR

Elk adviestraject begint met een positiebepaling. Deze brengt de uitgangspositie in beeld en schetst de gewenste toekomst. Hiermee wordt het ontwikkelpad bepaald, dat het kantoor stapsgewijs verder brengt.

In de positiebepaling worden strategische thema's benoemd. Het kantoor scoort zichzelf per thema in de actueel geldende fase. Elk thema kent 4 fasen van ontwikkeling. De scores worden geplot in een grafiek, met inhoudelijke onderbouwing. Hiermee krijgt het kantoor een scherp beeld van de huidige situatie en de concrete kansen voor te zetten stappen.

De unieke, speciaal voor accountants- en belastingadvieskantoren ontwikkelde "adviesrobot" ondersteunt elk adviesgesprek, door tips, voorbeelden en best practices aan te reiken, vanuit 20 jaar onderzoek en advies in de branche.

Kantoren kiezen voor een passend aantal 1 op 1 adviesbezoeken per jaar, om daadwerkelijk stappen te zetten en te profiteren van benchmarks van Ton Willems.

 

Tonwillems Typezoom Large