donderdag 14 juni 2018

AVG verklaring

In het kader van de AVG heeft Ir. Ton JJ Willems in het voorjaar van 2018 een eigen AVG verklaring ontwikkeld, die regelmatig wordt geupdate en op verzoek kan worden ingezien. Stuur daartoe een mail naar ton@tonwillems.nlĀ 

Actueel