Toekomstbestendig accountantskantoor

Bepaal positie en volg ontwikkelpad

Als accountant of belastingadviseur staat u voor een beslissende keuze: hou ik het nog vol met werk dat steeds minder waarde levert, of transformeer ik naar een succesvol (blijvend), toekomstbestendig en wendbaar kantoor?

1. Alleen het kantoor dat de transitie maakt van registreren naar nieuwe waarde creeren is toekomstbestendig.

2. Ton Willems weet hoe een toekomstbestendig kantoor er uit moet zien, waar het aan moet voldoen om toegevoegde waarde te creeren.

3. Hij heeft een methode om objectief te evalueren hoever een kantoor staat in de transitie, wat de uitgangspositie is.

4. Hij heeft de kennis en vaardigheden om de fasen in het ontwikkelpad stap voor stap te begeleiden.

Adviesrobot is hulp in ontwikkelpad naar toekomstbestendig kantoor

De aanpak van Ton Willems is uniek, omdat hij vanuit een bedrijfskundige achtergrond naar de accountancy- en belastingadviesbranche kijkt, met daarin 20 jaar ervaring.